Jan. 5th, 2013

oles_maasliouk: (Прапори)
Originally posted by [livejournal.com profile] oles_maasliouk at Віталій Портников : Я український націоналіст. А ви ще ні ?
Originally posted by [livejournal.com profile] oles_maasliouk at Віталій Портников : Я український націоналіст. А ви ще ні ?
Тоді дивіться наш магічний етер ! Шазам !

24’40’’

Я хотів би поперше поставити крапки над і. І підкреслити, що я не вважаю партію «Свобода» націоналістичною організацією. Я волію користуватися тією термінологією, яку вони самі використовують щодо своєї ідеології. Вони називають себе соціал-націоналістами. Я думаю що це правильно абсолютно ідеологічне визначення їхньої ідеологічної платформи.

25’08’’

Український націоналізм, це ідеологія, як на мене, яка має бути притамана кожному громадянину цієї країни. Кожному громадянину без відношення до його етнічного походження. /гураґан, стихія, апоґея страсті... світобудова не витримує такої напруги і щось гепається на підлогу/

25’25’’

І з цієї точки зору я український націоналіст. /звертається до ведучої/ І Ви українська націоналістка. /на обличчі ведучої ясно читається : фсьо, рєбята, папалась, а ведь мама ґаваріла.../ І всі люди які дивляться цей ефір і які вважають, що Україна має бути самостійною, демократичною, соборною, незалежною державою, вони є українськими націоналістами.

... «Свобода» це коммуністична партія навпаки...

Нічо так пресуха. Плющить нєподєтскі.

Page generated Sep. 24th, 2017 09:05 pm
Powered by Dreamwidth Studios